scb first

บัตรเครดิต scb first บัตรที่มาพร้อมสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ถือบัตร
scb first
scb first
มีเงินฝากหรือเงินลงทุนขั้นต่ำ 10 ล้านบาทเข้าไป
เงินเดือน
18% ต่อปี
ร้อยละ
20-70 ปี
อายุผู้กู้

บัตรเครดิต scb first 2566 คืออะไรและมีเงื่อนไขรายละเอียดการสมัครอย่างไร 

บัตรเครดิต scb first คือบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ที่สามารถจะตอบโจทย์ในเรื่องของการเงิน ในทุกๆการลงทุน ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความมั่งคั่ง ความสุข และความบันเทิงอย่างเต็มระดับ ของบัตรเครดิต scb first สิทธิพิเศษ2566 ที่จะมอบให้กลุ่มบุคคล เรียกว่าเป็นเอกสิทธิ์ แบบ FIRT ที่มีเงื่อนไขที่จะแตกต่างจากบัตรเครดิตทั่วไปถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการสมัครสินเชื่อไทยพาณิชย์ในรูปแบบของการทำบัตรเครดิต

บัตรเครดิต scb first เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ

บัตรเครดิต scb first สิทธิพิเศษ 2566

 1. อนุมัติวงเงินให้สูงสุดที่ 2 -5 เท่าของรายได้
 2. ให้มีระยะเวลาของการปลอดดอกเบี้ยนานถึง 51 วัน
 3. สามารถจะชำระขั้นต่ำที่ 10% แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท
 4. จะให้มีการเบิกถอนได้แบบ 100% ของวงเงินที่ได้ และเบิกขั้นต่ำที่ 3,000 บาท
 5. คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 18% ต่อปี
 6. มีบริการให้ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน
 7. ช่วยแนะนำในเรื่องการวางแผนเรื่องการลงทุนต่างๆ
 8. ช่วยเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆจากแผนการลงทุน
 9. ช่วยสรุปข้อมูลการลงทุนทางด้านการเงิน และทางด้านหลักทรัพย์
 10. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมของบัตรเดบิต และบัตรเอทีเอ็ม
 11. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเครดิต scb first กรณีที่มียอดเงินฝากหรือเงินลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับค่าธรรมเนียม 10,000 บาทในบัตรหลักและ 5,000 บาทในบัตรเสริม
 12. มีบริการตู้นิรภัยในระดับ FIRST

โปรโมชั่นสำหรับบัตรเครดิต scb first 2566

 1. ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนปีที่แล้ว – 30 กันยายน 2566 จะได้รับส่วนสูงสุด 20% กับโปรแกรม Health&Wellness Treatments ที่ Chiva-Som เมือมีการจองห้องพัก ตั้งแต่ 2 คืนไป และมีการชำระค่าใช้จ่ายแบบเต็มจำนวน
 2. จะได้รับคูปองฟรี  สำหรับทรีทเมนท์ มูลค่า 3,500 บาทต่อท่าน
 3. บริการทำเลเซอร์กำจัดขนถาวร จะได้รับราคาทดลองใช้ 1 ครั้ง ราคา 790 บาท จากปกติ 990 บาท
 4. ได้รับโปรแกรมกำกัดไขมันด้วยความเย็น เพียง 9,900 บาท จากปกติ 12,900 บาท

บัตรเครดิต scb first จัดได้ว่าเป็นบัตรเครดิตที่ทำโปรโมชั่นในการสมัครและสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับโปรโมชั่นบัตรเครดิตและสิทธิพิเศษของสถาบันทางการเงินอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต scb first

 1. เฉพาะกลุ่ม บัตรเครดิต scb first ที่มีเงินฝากและเงินลงทุนและจะต้องมีอายุตั้งแต่อ 20 – 70 ปี
 2. จะต้องมีเงินฝากประจำ หรือเงินลงทุนเฉลี่ย 10 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการขอสินเชื่อในรูปแบบของการทำบัตรเครดิตที่มีเงื่อนไขค่อนข้างชัดเจน
 3. จะต้องมีเงินฝากประจำประเภท 6 เดือนขึ้นไป หรือเงินลงทุนในกองบริการของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ระยะเวลาที่เปิดบัญชีมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

เอกสารในการสมัครบัตรเครดิต scb first สำหรับพนักงาน หรือข้าราชการ

 1. ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
 2. ใช้สำเนาบัตรข้าราชการ  สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใช้สำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน สำหรับบัญชีเงินเดือน
 4. ใช้ใบสลิปเงินเดือนฉบับจริง ล่าสุดหรือจะต้องใช้เอกสารที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
 5. สำหรับเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือใช้พาสปอร์ต
 6. ใช้เอกสารเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับบัญชีส่วนตัว เพื่อสมัครบัตรเครดิต scb first
 7. ใช้หนังสือการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด กระทรวงพาณิชย์