วิธีสมัครทำบัตรประชารัฐล่าสุดสำหรับเดือนนี้ และวิธีทำบัตรประชารัฐกดเงินสดประชารัฐบัตรคนจน (อัพเดทล่าสุด)

พบกับการเพิ่มวงเงินใน บัตรประชารัฐ  ล่าสุด 2023

ประชารัฐบัตรคนจน เปรียบเสมือนเป็นบัตรของขวัญจากรัฐให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย ไว้ใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงใช้จ่ายในการเดินทางได้อีกด้วย ขณะนี้รัฐบาลได้ให้ของขวัญกับบัตรประชารัฐล่าสุด  2023โดยมีเงินเข้าในบัตรหลายรายการ โดยเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อสำหรับผู้ถือบัตร บัตรประชารัฐ จำนวน 500 บาทเป็นเวลา 3 เดือน โดยกระทรวงการคลังได้โอนเงิน 500 บาทเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นวันแรก รวมถึงได้รับเงินรวม 1,500 บาทเป็นเวลา 3 เดือน แบ่งจ่ายทุกวันที่ 1 ของเดือน ตั้งแต่ มกราคม – มีนาคม  และได้เพิ่มวงเงินในการใช้จ่ายในครัวเรือนสำหรับกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับเพิ่มขึ้นมาจาก 300 เป็น 800 บาทต่อเดือน และกลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้วงเงินเพิ่มจาก 200 – 700 บาทต่อเดือน

 

วัตถุประสงค์หลักสำคัญของบัตรประชารัฐ 

วัตถุประสงค์หลักของบัตรประชารัฐกดเงินสด 2566 ก็เพื่อช่วยเหลือเยียวยา ในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับผู้ถือบัตรบัตรประชารัฐ หรือบัตรคนจนที่จะได้รับเป็นประจำทุกเดือน เป็นวงเงินสำหรับการชำระค่าสินค้า สำหรับการนำไปใช้ซื้อของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่ร่วมโครงการ แต่ไม่สามาถกดเป็นเงินสดได้

 

บัตรประชารัฐ ช่วยเหลืออะไรบ้าง

กลุ่มที่ 1 – กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี

**ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน ปัจจุบัน 2566 ได้เพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือน

มีวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รวมถึงสินเชื่อเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม

มีวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านที่กระทรวงพลังงานกำหนด  45 บาทต่อคน 3 เดือน

**ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

มีวงเงินค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน

มีวงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

มีวงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี

ได้รับวงเงินซื้อสินค้า 200 บาทต่อเดือน ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื่อการศึกษา วัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม ปัจจุบัน 2566 ได้เพิ่มเป็น 700 บาทต่อเดือน  และวงเงิน 500 บาทต่อเดือนสำหรับค่ารถเมล์รถไฟฟ้า, ค่าโดยสาร บชส., ค่ารถไฟ รวมถึงส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคน 3 เดือน

โดยบัตรประชารัฐ จะมีเงื่อนไขพิเศษคือทุกวันที่ 1 ของเดือน สำหรับเดือนนี้ กุมภาพันธ์ 2566 จะตรงกับวันจันทร์ที่ 1 ระบบจะทำการรีเซ็ตวเงินในบัตรใหม่ หากใช้ไม่หมดจะถูกตัดส่งคืนกลับเข้ารัฐทันที 

 

บัตรประชารัฐ การสมัครได้อย่างง่ายดายผ่านเว็บไซต์

ในการทำบัตรประชารัฐ สามารถ สมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.fpo.go.th คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครบัตรประชารัฐ กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย ระบบจะบันทึกข้อมูลของท่าน และทำการพิจารณาต่อไป

 

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครบัตรประชารัฐ

ในการสมัครบัตรประชารัฐ จะต้องเข้าเงื่อนไขในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นกัน คือ จะต้องเป็นมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น สลากออมสิน ตราสารหนี้ สลาก ธ.ก.ส. หรือถ้ามีจะต้องรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท รวมถึงถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณาด้วย แต่หากมีรถยนต์ 2 คันขึ้นไปจะไม่ได้รับสิทธิบัตรประชารัฐ