สินเชื่อ cimb

มองหาสินเชื่อ cimb ที่ให้ดอกเบี้ยแสนถูก ผ่อนง่าย
สินเชื่อ cimb
สินเชื่อ cimb
15,000บาท
เงินเดือน
เริ่มต้น 9% ต่อปี
ร้อยละ
21 - 59 ปี
อายุผู้กู้

สินเชื่อ cimbวันนี้ ดอกเบี้ยพิเศษตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 

สินเชื่อ cimb ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ปกติลูกส่วนหนึ่งอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนัก แต่ก็มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้รองรับให้กับลูกค้าได้หลายแบบ สินเชื่อ cimb thai ที่เปิดให้สมัครออนไลน์ได้  และยังมีการแจ้ง cimb ดอกเบี้ยแบบชัดเจนในแต่ละสินเชื่อ 

นำเสนอสินเชื่อ cimb รูปแบบต่างๆ 2566/2023

สินเชื่อ cimb สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

เป็นประเภทสินเชื่อ cimb เงินก้อน ที่สมัครออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของธนาคาร cimb และผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือน ซึ่งวงเงินที่ได้จะสามารถนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่นใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ใช้จ่าค่าเทอม ใช้ท่องเที่ยว เป็นต้น

 • เงื่อนไขและสิทธิพิเศษสินเชื่อ cimb สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้สมัครสินเชื่อ cimb และได้รับอนุมัติจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน ) วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 สามารถจะเลือกรับ cimbดอกเบี้ยได้ตามรายได้ต่อเดือน ดังนี้

 • รายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 9%, 12%, 18% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 12, 24, 60 เดือน
 • รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 11.84%, 15% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 24, 36 เดือน
 • รายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 13.33% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 36 เดือน
 • รายได้ต่อเดือน 80,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 10.99%, 11.99 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 24, 36 เดือน

 

 • คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ cimb สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช
  • ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 21 – 60 ปี 
 • มีรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • จะต้องเป็นพนักงานประจำ ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ      

สินเชื่อ cimb วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

เป็นวงเงินสินเชื่อ cimb พร้อมใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆได้ เช่น เช็คยอดสินเชื่อ cimb ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking โดยจะมีดอกเบี้ยก็ต่อเมื่อมีการเบิกถอนเงินออกมาใช้นั่นเอง

 • เงื่อนไขและสิทธิพิเศษสินเชื่อ cimb วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช
 • สามารถจะจ่ายคืนขั้นต่ำได้ที่ 5% หรือจะต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • จะอนุมัติวงเงินสินเชื่อ cimb ให้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยพิเศษตั้งแต่ 5.55% – 9% ต่อปี
 • คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ cimb วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช
 • ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 21 – 60 ปี 
 • มีรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • จะต้องเป็นพนักงานประจำ ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ      

สินเชื่อ cimb สินเชื่ออเนกประสงค์

เป็นสินเชื่อ cimb ที่จะต้องใช้หลักประกันประเภท โรงงาน อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ เป็นต้น

 • เงื่อนไขสินเชื่อ cimb สินเชื่ออเนกประสงค์
 • จะอนุมัติวงเงินกู้ได้ที่ 60% ของราคาประเมินได้ และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทรวมกับเบี้ยประกันชีวิต และอัคคีภัย
 • ระยะเวลาในการผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 10 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ cimb สินเชื่ออเนกประสงค์
 • ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 21 – 62 ปี เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนจ่ายจะต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • จะต้องเป็นพนักงานประจำ ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีอายุการทำงานในหน่วยงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และต้องผ่านการทดลองงานแล้วเท่านั้น
 • จะต้องมีถิ่นที่พักศัยในประเทศไทย
 •  ต้องเป็นผู้มีประวัติการใช้สินเชื่อในแบบต่างๆ มาแล้วมากกว่า 2 ปี