สินเชื่อธนาคารไทยเครดิต

ขอสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตใช้เอกสารน้อย ไม่ยุ่งยาก
สินเชื่อธนาคารไทยเครดิต
สินเชื่อธนาคารไทยเครดิต
30000 บาทขึ้นไป
เงินเดือน
15-19% ต่อปี
ร้อยละ
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคารไทยเครดิตล่าสุดปี 2566/2023  

สินเชื่อธนาคารไทยเครดิต 2566/2023 มีหลายผลิตภัณฑ์ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อ สำหรับบุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพธุรกิจต่างๆ หรือสำหรับเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางด้านการเงิน และยังมีโครงการที่ให้สมัครออนไลน์ได้เพื่อวัตุถประสงค์ในการแก้หนี้จากสินเชื่อต่างๆได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคารไทยเครดิตปี 2566/2023 

สินเชื่อธนาคารไทยเครดิตกับสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

เป็นสินเชื่อที่สามารถจะรีไฟแนนซ์ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อได้ ทั้งที่เป็นหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อบัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อบุคคล โดยสามารถจะรวมหนี้ไว้ที่เดียว ทำให้จ่ายดอกเบี้ยลดลง เสริมสภาพคล่องด้วยการปิดหนี้ที่มีดอกเบี้ยแพง ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ทำให้มีเงินเหลือใช้ในเวลาที่จำเป็น

 • เงื่อนไขสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตกับสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
 • ให้วงเงินกู้ธนาคารไทยเครดิตไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาทโดยการอนุมัติวงเงินกู้ จะขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการพิจารณารายได้ และเงื่อนไขต่างๆที่ธนาคารไทยเครดิตกำหนด
 • ผ่อนสบาย จ่ายคืนขั้นต่ำเพียง 3% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท ให้สามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ่ายน้อยเมื่อจำเป็นต้องใช้เงิน จ่ายมากเพื่อลดต้นลดดอก
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • คุณสมบัติสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตกับสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
  • ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี
  • จะต้องเป็นพนักงานประจำหรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ประจำ
 • ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป หากรายได้ประจำไม่ถึง 50,000 บาทต่อเดือน สามารถจะนำรายได้อื่นๆที่ได้ทุกเดือนนำมารวมกันได้ 

สินเชื่อธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

เป็นสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย โดยวัตถุประสงค์เพื่อจะต้องใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น 

 • เงื่อนไขสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย
 • อนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • สินเชื่อหมุนเวียนไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี
 • ใหมีกาคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • เป็นสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย
 • จะต้องเป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทย และต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • อายุผู้กู้สินเชื่อที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพหรือทำกิจการค้าขายมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ โดยจะต้องมีสถานที่ตั้งธุรกิจ อยู่ในเขตตลาด ในระยะทางไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคารไทยเครดิต

สินเชื่อธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อบ้านแลกเงิน

เป็นสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตที่สามารถจะใช้แกหนี้ หรือรวมหนี้เพื่อไปสินเชื่อรือบัตรเครดิตของธนาคารอื่นๆได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระหนี้ได้มากถึง 50% เลยทีเดียว

 • เงื่อนไขสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อบ้านแลกเงิน
 • ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาที่ประเมินได้จากหลักประกันธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อบ้าน
 • ต้องเป็นพนักงานประจำหรือจะเป็นอาชีพอิสระก็ได้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-3.35% ต่อปี ถึง MRR+0.65%ต่อปี กรณีลูกค้าสมัคร MRTA (เป็นประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ) อัตราดอกเบี้ยจะลดลงจากปกติอีก 0.50%
 • เจ้าของกิจการ อัตราดอกเบี้ย MRR+1.19%ต่อปี กรณีไม่ได้สมัครประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
 • คุณสมบัติสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อบ้านแลกเงิน
 • จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้ไป แต่ไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ อาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบกิจการ
 • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย

แหล่งกู้เงินด่วน

ขอสินเชื่อวิไลเงินด่วนสามารถทำสัญญาถึงบ้าน
ตั้งแต่ 8000 บาท
เงินเดือน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ร้อยละ
18-60 ปี
อายุผู้กู้
แอพป๋ากับบริการยืมเงินทันใจ โอนเข้าบัญชีทันที
9000 บาท/เดือน
เงินเดือน
ไม่เกิน 36% ต่อปี
ร้อยละ
20-55 ปี
อายุผู้กู้
บัตรเครดิต scb first บัตรที่มาพร้อมสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ถือบัตร
มีเงินฝากหรือเงินลงทุนขั้นต่ำ 10 ล้านบาทเข้าไป
เงินเดือน
18% ต่อปี
ร้อยละ
20-70 ปี
อายุผู้กู้