สมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน

สมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน อายุ 20 ปีขึ้นไปสามารถสมัครบัตรอิออนได้แล้ว
สมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน
สมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน
8,000/20000/30000 บาทขึ้นไป/เดือน
เงินเดือน
ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
ร้อยละ
20-65 ปี
อายุผู้กู้

วิธีสมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือนและวิธีเช็คผลอนุมัติบัตรอิออน

หลายๆคนมักจะมีคำถามว่าที่บ้านทำกิจการค้าขายอยากจะสมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน จะทำได้ไหม แต่ก็มีเงินเข้าบัญชีทุกวัน ในบทความนี้จะมีคำตอบให้สำหรับคนที่อยากมีบัตรอิออน จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เงินเดือนเท่าไร และสำหรับที่ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่มีใบรับรองเงินเดือน จะสมัครบัตรอิออนได้ไหม แล้วจะต้องทำอย่างไร

รู้จักกับบัตรอิออน ก่อนที่จะสมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือนและมีสลิปเงินเดือน

สมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน กับบัตรอิออนทั้ง 3 แบบ

 • รู้จักบัตรเครดิตอิออน (Aeon)ก่อนสมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน มีวงเงินถึง 3 แบบ
 • วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล
 • วงเงินผ่อนสินค้า
 • วงเงินบัตรเครดิต
 • บัตรอิออน  JCB  (Japan Credit Bureau) ก็สมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน ได้
 • สมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือนสำหรับบัตรอิออน  JCB  โดยผู้สมัคร จะต้องมีรายได้หรือเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท ขึ้นไป ตามประเภทของบัตรแต่ละเงื่อนไข

เงื่อนไขและสิทธิพิเศษต่างๆก่อนจะสมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน

 1. หากสมัครบัตรอิออน ที่สาขาอิออนอนุมัติ 30 นาที
 2. มีการคิดอัตราดอกเบี้ยในกรณีใช้จ่ายผ่านบัตรอิออนที่ 16% ต่อปี
 3. จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการกดเงิน 3% 
 4. สามารถจะใช้วงเงินในบัตรอิออนผ่อนทองได้ 0% นาน 6 เดือน
 5. สามารถจะใช้ผ่อนมือถือ Samsung ดอกเบี้ย 0% นานถึง 10 เดือน หรือ ดอกเบี้ย 0.59% นาน 20 เดือน
 6. สามารถจะสมัครบัตรอิออนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ และจะสามารถตรวจสอบผลการสมัครบัตรอิออน ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) เบอร์โทร 0-2665-0123 กด 3
 7. สามารถจะเปิดใช้งานบัตรอิออนผ่านแอพ  AEON THAI MOBILE
 8. สามารถจะเช็ควงเงินบัตรอิออน ได้ตามช่องทางดังนี้
 • สามารถจะเช็ควงเงินคงเหลือผ่านแอพ AEON THAI MOBILE 
 • สามารถจะเช็ควงเงินคงเหลือผ่าน เว็บไซต์อิออน
 • สามารถจะดูข้อมูลสรุปยอดการใช้บัตรผ่าน AEON LINE 
 • ตรวจสอบวงเงินคงเหลือผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ AEON Call Center

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน

 • จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20-65 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
 • ผู้สมัครบัตรอิออนจะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป 
 • จะต้องมีอายุการทำงานในหน่วยงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • จะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
 • จะต้องมีที่อยู่ปัจจุบัน หรือที่ทำงาน อยู่ในพื้นที่ให้บริการของอิออน

เอกสารที่สมัครบัตรเครดิตและสมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน

 • ใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 
 • เอกสารแสดงรายได้ สลิปเงินเดือนล่าสุด
 • หนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง 
 • 50 ทวิ ของปีล่าสุด กรณีอาชีพอิสระที่สมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน
 • สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน กรณีที่สมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน ก็ต้องใช้ด้วยเช่นกัน
 •  กรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ จะต้องใช้สำเนาใบทะเบียนการค้า

แหล่งกู้เงินด่วน

ขอสินเชื่อวิไลเงินด่วนสามารถทำสัญญาถึงบ้าน
ตั้งแต่ 8000 บาท
เงินเดือน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ร้อยละ
18-60 ปี
อายุผู้กู้
บัตรเครดิต scb first บัตรที่มาพร้อมสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ถือบัตร
มีเงินฝากหรือเงินลงทุนขั้นต่ำ 10 ล้านบาทเข้าไป
เงินเดือน
18% ต่อปี
ร้อยละ
20-70 ปี
อายุผู้กู้
ต้องการยืมเงินหรือขอสินเชื่อทรูมันนี่อย่างเร่งด่วน
ไม่กำหนดรายได้ *เฉพาะลูกค้ารายเดือนทรูเท่านั้น
เงินเดือน
24% ต่อปี
ร้อยละ
20-60 ปี
อายุผู้กู้