กู้เงิน ธ.ก.ส

กู้เงิน ธ.ก.ส พร้อมลงทะเบียนรับเงินด่วนฉุกเฉินได้ทันที
กู้เงิน ธ.ก.ส
กู้เงิน ธ.ก.ส
ไม่กำหนด
เงินเดือน
4% ต่อปี
ร้อยละ
20-60 ปี
อายุผู้กู้

กู้เงิน ธ.ก.ส ได้ง่ายๆ กับ 2 สินเชื่อแนะนำประจำปี 2566

สำหรับเกษตรกร ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่กำลังมองหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป ทางธนาคารธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อเงินด่วน 2023 ให้กลุ่มเกษตรกรรายย่อยหรือลูกค้าทั่วไปสามารถเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ผ่านสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคาร โดย 2 สินเชื่อแนะนำประจำปี 2566 ในการยืมเงินธกส มีรายละเอียดและคุณสมบัติในการลงทะเบียน ดังนี้

 

กู้เงิน ธ.ก.ส กับสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

ผู้ที่ต้องการกู้เงิน ธ.ก.ส ผ่านสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จะต้องเป็นทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแต่มีอายุไม่เกิน 45 ปีเท่านั้น โดยจุดประสงค์ของสินเชื่อเพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้นำเงินไปใช้จ่ายและลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมุ่งหวังให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนการจัดการแบบดั้งเดิม

โดยตัวโครงการจะมอบวงเงินกู้เงิน ธ.ก.ส ให้สูงสุดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยต้องขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามที่กำหนด และต้องมีสินทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ตามรายละเอียดดังนี้

  1. กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง
  2. กรณีใช้บุคคลในการค้ำประกัน 2 คนขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 3 แสนบาท

โดยโครงการกู้เงิน ธ.ก.ส ตัวนี้ มีระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดถึง 10 ปี(ในกรณีขอกู้เป็นเงินค่าลงทุน) และสำหรับกรณีขอกู้เป็นค่าใช้จ่าย มีระยะเวลาสำหรับการชำระเงินกู้ 12 เดือน

 

กู้เงิน ธ.ก.ส กับสินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

เป็นอีกหนึ่งโครงการสินเชื่อ ที่เปิดให้บริการสำหรับเกษตรกรและลูกค้าของธนาคาร โดยเงินสินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. เป็นบริการสินเชื่อสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร และลูกค้าสลากออมทรัพย์ของธนาคารทุกประเภท รวมถึงทั้งบุคคลธรรมดาผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และนิติบุคคลต่างๆ

โดยโครงการกู้เงิน ธ.ก.ส ตัวนี้ เปิดให้ลงทะเบียนผ่านธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา ใช้เงินฝากประจำหรือเงินฝากออมทรัพย์ และสลากออมทรัพย์เป็นหลักประกัน วงเงินกู้อนุมัติสูงสุดถึงร้อยละ 90 ของเงินฝากเลลยทีเดียว

ผู้ที่มีสิทธิในการยื่นขอสินเชื่อกู้เงิน ธ.ก.ส ตัวนี้ จะต้องมีสลากออมทรัพย์ของธนาคาร หรือมีเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 1 หมื่นบาทขึ้นไป และมีระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนไม่เกิน 1 ปี โดยมีเอกสารที่ใช้ในการขอยื่นกู้เพียง 2 อย่าง ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (หรือกรณีมอบอำนาจสำหรับลูกค้านิติบุคคล ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจ)
  2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ (สำหรับลูกค้านิติบุคคล)

แหล่งกู้เงินด่วน

ใช้บัตรเครดิต scb จะช่วยให้การจ่ายเงินของคุณง่ายขึ้น
15000 บาท
เงินเดือน
13.5% ต่อปี
ร้อยละ
20-70 ปี
อายุผู้กู้
แอปเป๋าตังค์กับโครงการเราชนะพร้อมใช้แล้ว
ไม่ระบุ
เงินเดือน
ไม่ระบุ
ร้อยละ
18 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้
ยืมเงินกับ dofin wallet ที่ทุกอาชีพก็สามารถยืมเงินได้
7501 บาทขึ้นไป
เงินเดือน
25% ต่อปี
ร้อยละ
21-70 ปี
อายุผู้กู้