ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป         
IP ของคุณคือ 3.219.167.194           
        
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 10 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
  • dd: hello
  • admin: ทดสอบระบบครับ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)


  

ชื่อ : นางพิชุตา เพ็ชรชู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก : บริหาร
อีเมล์ : suttaramschool@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024377183

ชื่อ : นางสาวนัฏยา บันดาลสิน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก : บริหารงานบุคลากร
อีเมล์ : suttaramschool@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024377183

ชื่อ : นายชัยวัฒน์ สีมาวงษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก : บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : suttaramschool@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024377183

ชื่อ : นางทองหลาง บุญเศียร
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระ
อีเมล์ : suttaramschool@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024377183

ชื่อ : นางสาวจันจิรา วิรัญจะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูบรรณาลักษณ์
อีเมล์ : suttaramschool@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024377183

ชื่อ : นายสัญญา อาภาสโชคทวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูปฏิบัติการ
อีเมล์ : suttaramschool@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024377183

ชื่อ : นายมหิทธิ เบ้าพิมพา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูปฏิบัติการ
อีเมล์ : suttaramschool@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024377183

ชื่อ : นางสาวภาณุมาศ เขียนเขว้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูปฏิบัติการ
อีเมล์ : suttaramschool@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024377183

ชื่อ : นางสาวพรทิพย์ ทัศบุตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูบรรณาลักษณ์
อีเมล์ : suttaramschool@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024377183

ชื่อ : นางอินทิชา รัศมีฉาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์และงานทะเบียน
อีเมล์ : suttaramschool@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024377183

ชื่อ : นางสาวสมาพร ยางงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : ครูปฏิบัติการ
อีเมล์ : suttaramschool@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024377183

ชื่อ : นางสาวแพรวพรรณ ติใหม่
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูปฏิบัติการและงานวัดผล
อีเมล์ : suttaramschool@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024377183

ชื่อ : นางสาวอัจฉรา ชัยกฤษฎาการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูปฏิบัติการ
อีเมล์ : suttaramschool@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024377183

ชื่อ : นางสาวศุภลักษณ์ ภูสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูปฏิบัติการ
อีเมล์ : suttaramschool@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024377183

ชื่อ : นางสาวมุทิตา วงศ์ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูปฏิบัติการ
อีเมล์ : suttaramschool@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024377183

ชื่อ : นางสาววัฒนา ขันทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระ
อีเมล์ : suttaramschool@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024377183

ชื่อ : นางสาวอริญา พึ่งป่า
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูปฏิบัติการ
อีเมล์ : suttaramschool@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024377183

ชื่อ : นางสาวบัณฑิตา พันธ์ุคุ้มเก่า
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูปฏิบัติการ
อีเมล์ : suttaramschool@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024377183

ชื่อ : นายจาตุรงค์ กล่ำสามเรือน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูปฏิบัติการ
อีเมล์ : suttaramschool@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024377183

ชื่อ : นางสาวนิสากร คงเทพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ครูปฏิบัติการ
อีเมล์ : suttaramschool@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 024377183
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิปะ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
15 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 : บุคลากร
20 : ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
21 : สำนักการศึกษาและสำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร