ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป         
IP ของคุณคือ 18.207.108.191           
        
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 10 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
  • dd: hello
  • admin: ทดสอบระบบครับ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

  
ประวัติโรงเรียน  
 


      โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เดิมรวมอยู่กับโรงเรียน วัดสุทธาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสของกรุงเทพมหานคร ที่จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ต่อมาพระครูไพศาลประชาทร (พระพิศาลประชานาถ) เจ้าอาวาสวัดสุทธาราม ได้มีดำริเรื่องการเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากในเขตคลองสานไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้นักเรียนไม่สามารถเรียนต่อทางสายสามัญได้ เพราะปัญหาทางครอบครัว การเดินทาง การเงิน จึงปรึกษากับผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร และได้ให้เปิดการเรียน  การสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 หม่อมเจ้าปุสาณสวัสดิวัฒน์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเรียน และเปิดป้ายโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามเป็นโรงเรียนขนาดกลาง สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งหมด 2 ไร่  78  ตารางวา มีอาคาร 2 หลัง อาคารที่ 1 ชื่อ อาคารตากสินธนบุรี   ศรีมหาสมุทร มี 7 ชั้น  มี  ห้องเรียน 59 ห้องเรียนและห้องพิเศษ 16 ห้อง สำนักงาน  1  ห้อง ห้องผู้อำนวยการ 1 ห้อง  อาคารที่ 2 ชื่อ  อาคารจีบ จำเริญรัตน์ มี3 ชั้น 12 ห้อง  โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 และนโยบายของสำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  โดยจัดการศึกษาเป็น 2  ระดับ คือ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่1–3)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( มัธยมศึกษาปีที่ 4–6)   
วิสัยทัศน์  :    โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำด้วยเทคโนโลยี บนวิถี
                     เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซี่ยน   
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  :      โครงงาน                                     
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  :     วิถีพุทธ    
สีประจำโรงเรียน :  เทา แดง
ตราโรงเรียน